Højskoledag - Vi vender os mod verden

16-03-2024 11:00 til 16-03-2024 20:00

FDF og Silkeborg Højskole inviterer til en spændende højskoledage.

Højskoledag - Vi vender os mod verden

FDF og Silkeborg Højskole inviterer til en spændende højskoledag, hvor vi kombinerer det bedste fra højskolen og det bedste fra FDF, og lader os udfordre og inspirere til at se på FDF, på højskolen, på vores styrker og udfordringer og den verden vi er en del af med nye øjne. Gennem samtale og debat tager vi sammen fat i nogle vigtige tematikker og udforsker hvordan FDF og højskolen kan styrke vores fælles værdier.

På dagen er der fire fælles temaer: Mangfoldighedens perspektiver, Billeder på engagement i samfundet, Musikken får krop, Højskole og FDF.

Derudover kan man vælge at deltage på en af fire workshops: Naturen kalder, Flere om tro, Bæredygtighed og klima i FDF, Køn og seksualitet hos børn og ledere i FDF.

I løbet af dagen vil der også være en række bidragshjørner, hvor deltagerne sammen og hver for sig fordyber sig i de idéer og perspektiver, som de har fået under tema-oplæggene. Der bliver ligeledes mulighed for at udveksle gode ideer, refleksioner og input med FDFs hovedbestyrelse og højskolen.

Dagens program afsluttes med en andagt og med mulighed for efterfølgende højskolehygge.

Målgruppe: Højskoledagen er for alle FDFere fra kredse, landsdele, Arena og hovedbestyrelse samt for tidligere eller nuværende elever og venner af Silkeborg Højskole.

Sted: Silkeborg Højskole, Platanvej 12, 8600 Silkeborg

Tidspunkt: lørdag den 16. marts 2024 kl. 11.30-20.00

Deltagelse er gratis. Deltageren står selv for transport.Efter det officielle program vil der være mulighed for uformel højskolehygge og overnatning i klasselokale, hvis man vil blive til søndag. Bliver man til søndag morgen, er man velkommen til morgenmad og andagt. 

Samværsregler: Landsforbundets samværsregler er gældende for arrangementet. Læs mere her

Find hele programmet her

OBS. er du allerede tilmeldt som Landsdelsledelse, Arenamedlem, HB eller Ansat skal du IKKE tilmelde dig til Højskoledag. Det er allerede en del af dit program. 

Deltager

Spørgsmål

Hvad er den primære årsag til at du deltager i arrangementet?

Hvad håber du at få ud af at deltage i arrangementet?

Hvor har du hørt om arrangementet? *

Angiv gerne flere svar


Overnatning, Lørdag til Søndag *Køn *

Angiv venligst dit køn
Kontaktoplysninger

Angiv venligst oplysninger på kontaktperson under arrangementet

Navn *

Mobilnummer *

Vælg et antal på mindst 8 og

Mail *

Kostallergi og andre fødevarehensyn *

Ønsker du at angive oplysninger om kostallergier eller andre fødevarehensyn? Det er også her du skal angive, hvis dit barn er vegetar, veganer eller andet.Medicin og sygdom? *

Ønsker du at angive oplysninger om medicin og sygdom? Det er også her du bedes angive, hvis dit barn har en diagnose.Bemærkninger *

Har du øvrige bemærkninger til din tilmelding? Ved spørgsmål bedes du skrive direkte.Samtykke

Hvis du har afgivet helbredsoplysninger eller andre personfølsommeoplysninger i forbindelse med denne tilmelding, giver du hermed samtykke til, at Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF kan behandle disse oplysninger i forbindelse med det arrangement, som du har tilmeldt dig. Formålet er at sikre, at der kan tages hensyn til de givne oplysninger i forbindelse med arrangementet, herunder i forbindelse med aktiviteter, overnatning og madlavning mv. Oplysningerne behandles udelukkende af relevante medarbejdere, såsom f.eks. nærmeste instruktør, køkkenansvarlige samt kursusleder og relevante administrative medarbejdere på FDFs forbundskontor. Dit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved henvendelse til FDFs forbundskontor på FDF@FDF.dk eller tlf. 33 13 68 88. Konsekvensen af tilbagekaldelse kan være, at vi ikke kan tage de fornødne hensyn. I relation til din afgivelse af personoplysninger i forbindelse med denne tilmelding og deltagelse i arrangementet henviser vi til landsforbundets privatlivspolitik (www.fdf.dk/privatlivspolitik).

Jeg accepterer tilmeldingsbetingelser for dette arrangement

Hvor

Silkeborg Højskole
Platanvej 12
8600 Silkeborg

Hvornår

Fra 16-03-2024 11:00
Til 16-03-2024 20:00

Arrangør

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF
Rasmus Bach Ottosen
41731184
rbo@FDF.dk